Capítol V

Article 19. Drets i deures dels municipis

Són drets i deures dels municipis:

  1. Participar en la gestió de la mancomunitat d’acord amb el que disposen aquests estatuts.
  2. Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.
  3. Presentar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal.
  4. Consultar la documentació dels arxius i el registre de la mancomunitat.
  5. Intervenir en les sessions de l’Assemblea General i de la Comissió de Comptes, amb la veu i el vot dels seus representats i en els supòsits específics que determinin els estatuts.
  6. Contribuir mitjançant les aportacions econòmiques establertes per aquests estatuts i l’Assemblea General, a l’exercici de les competències de la mancomunitat.

Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:09
Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:09