Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives a la nostra mancomunitat a través de l'enllaç següent:

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de la Mancomunitat

Darrera actualització: 08.04.2021 | 13:01
Darrera actualització: 08.04.2021 | 13:01